Днес (24.03.2022г.) се проведе среща в платформата Microsoft Teams, която имаше за цел да представи проекта официално и ако малките пътешественици в света на програмирането и техните родители имат въпроси свързани с програмата, провеждането на занятията и други от този тип, да попитат. В събитието взеха участие Здравко Дучев от EPAM Systems Bulgaria, Йорданка Бенова-Ананиева (зам-кмет на община Бургас в сверите на Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики), Димитрина Тодорова (Директор на ПГКПИ-Бургас) и също така ученици, които ще преподават в проекта.